Berounka

Berounka vzniká na severním okraji Plzně spojením čtyř řek odvodňujících plzeňskou kotlinu – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, přičemž za bod, od něhož řeka nese jméno Berounka, je označován soutok Mže a Radbuzy. Od Plzně teče Berounka zprvu na severovýchod, od Roztok u Křivoklátu se prudkým obloukem stáčí k jihovýchodu, u Řevnic mění svůj směr opět k severovýchodu a u Modřan se na ř.km 63,4 vlévá do Vltavy jako její nejvodnatější přítok. Povodí Berounky se se rozkládá na 8 860 km2 a délka toku od soutoku Mže a Radbuzy činí 138,9 km. (http://www.berounka.cz/O-rece/Popis-reky.aspx)

 

Celý tok Berounky je až na výjimky sjízdný celoročně. Vodní stav může také kromě dešťů ovlivnit množství vody, vypouštěné z přehrad Hracholusky na Mži a České údolí na Radbuze. Směrodatnými pro sjízdnost řeky jsou minimální stavy na vodočtech v Plzni vlavo u silničního a železničního mostu na ř.km 137,0 a pod Berounem vpravo na ř.km 34,0. Hodnoty na obou vodočtech by neměly být nižší než 60 cm. Vzhledem k malému spádu, častým jezům a řečišti bez kamených polí lze Berounku bezpečně sjíždět i za nižších vodních stavů. Je však nutno počítat s dlouhými pochody mělčinami, hlavně v úsecích pod některými jezy, odkud část vody odvádějí náhony. (http://www.berounka.cz/O-rece/Popis-reky.aspx)

 

Kobylka se nachází na 103,5 ř.km, celou kilometráž řeky s vyznačenými jezy a kempy si můžete prohlédnout zde: http://www.berounka.cz/O-rece/Kilometraz.aspx

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.