Obchodní podmínky

  • vyhrazujeme si právo vystavit předem fakturu na 50 % nebo 100 % z ceny pobytu, případně jinou poměrnou část z ceny pobytu
  • vyhrazujeme si právo požádat o adresu pro uvedení na fakturu
  • v případě zrušení rezervace více než 2 měsíce před termínem pobytu bude vrácena celá uhrazená částka
  • v případě zrušení rezervace více než 1 měsíc avšak méně než 2 měsíce před termínem pobytu bude vráceno 50 % z uhrazené částky
  • v případě zrušení rezervace méně než 1 měsíc před termínem pobytu nebude vrácena žádná část uhrazené částky
  • vystavení faktury předem záleží zcela na uvážení provozovatele nebo oprávněné osoby